Thành tựu & Giải thưởng

CMC - Vinh danh trong Sự kiện Make in Vietnam
2022

CMC - Vinh danh trong Sự kiện Make in Vietnam

• CMDD và CMC Cloud được Bộ TT&TT vinh danh là sản phẩm Make in Vietnam tiêu biểu 2020
• CMC Ciber nhận giải thưởng đối tác xuất sắc của SAP ở CABD và Nhật Bản
• CMDD được chứng nhận quốc tế VB100 - một trong ba chứng chỉ uy tín nhất thế giới về chất lượng phát triển và tiêu diệt mã độc.
• CMC Telecom trở thành Advarced Consulting Partner của AWS và Đối tác dịch vụ Google Cloud Platform của cấp toàn cầu
• CMC Telecom trở thành Advarced Consulting Partner của AWS và Đối tác dịch vụ Google Cloud Platform của cấp toàn cầu
• CMC Top 5 Doanh nghiệp CNTT - Viễn thông uy tín 2018 - 2020 (Vietnam Report)

Xem thêm
CMC - Vinh danh trong Sự kiện Make in Vietnam
2021

CMC - Vinh danh trong Sự kiện Make in Vietnam

• CMDD và CMC Cloud được Bộ TT&TT vinh danh là sản phẩm Make in Vietnam tiêu biểu 2020
• CMC Ciber nhận giải thưởng đối tác xuất sắc của SAP ở CABD và Nhật Bản
• CMDD được chứng nhận quốc tế VB100 - một trong ba chứng chỉ uy tín nhất thế giới về chất lượng phát triển và tiêu diệt mã độc.
• CMC Telecom trở thành Advarced Consulting Partner của AWS và Đối tác dịch vụ Google Cloud Platform của cấp toàn cầu
• CMC Telecom trở thành Advarced Consulting Partner của AWS và Đối tác dịch vụ Google Cloud Platform của cấp toàn cầu
• CMC Top 5 Doanh nghiệp CNTT - Viễn thông uy tín 2018 - 2020 (Vietnam Report)

Xem thêm
CMC - Vinh danh trong Sự kiện Make in Vietnam
2020

CMC - Vinh danh trong Sự kiện Make in Vietnam

• CMDD và CMC Cloud được Bộ TT&TT vinh danh là sản phẩm Make in Vietnam tiêu biểu 2020
• CMC Ciber nhận giải thưởng đối tác xuất sắc của SAP ở CABD và Nhật Bản
• CMDD được chứng nhận quốc tế VB100 - một trong ba chứng chỉ uy tín nhất thế giới về chất lượng phát triển và tiêu diệt mã độc.
• CMC Telecom trở thành Advarced Consulting Partner của AWS và Đối tác dịch vụ Google Cloud Platform của cấp toàn cầu
• CMC Telecom trở thành Advarced Consulting Partner của AWS và Đối tác dịch vụ Google Cloud Platform của cấp toàn cầu
• CMC Top 5 Doanh nghiệp CNTT - Viễn thông uy tín 2018 - 2020 (Vietnam Report)

Xem thêm