G-AUTOMOBILE
G-Automobile đặt mục tiêu duy trì thị phần phân phối và đạt thị phần 10% tại Việt Nam, đồng thời tăng gấp đôi thị phần cho thuê xe.
Chiến lược phát triển của G-Automobile:

  • 2022: Đứng trong Top đầu ngành ô tô tại Việt Nam 
  • 2030: Dẫn đầu về sản xuất thương mại, dịch vụ ô tô tại Việt Nam